Protokoll

Protokollen blir tillgängliga på denna sida först sedan de justerats. OBS! Protokollen ligger lagrade i PDF-format. För att läsa protokollen behöver du programmet Adobe Reader.
Med hänvisning till Personuppgiftslagen (PUL) har vi plockat bort vissa personuppgifter i våra protokoll innan de har publicerats på webbplatsen. Det fullständiga protokollet finns tillgängligt på barn- och utbildningsnämnden.

Granskad 2017-05-04
av Anna Grunditz

Skriv ut