Ledamöter

Barn- och utbildningsnämnden har nio ledamöter. 

Glenn Lund, ordförande, Eva Peterssonl förste vice ordförande, Britt-Marie Sellén Nilsson, andre vice ordförande.

Glenn Lund (M), ordförande, Eva Petersson (Lib), förste vice ordförande, Britt-Marie Sellén Nilsson (S), andre vice ordförande.

Granskad 2017-03-01
av Anna Grunditz

Skriv ut