Ledamöter och ersättare

Presidium

Gottlieb Granberg (M), ordförande
Lindsgård, 330 18 Horda
0370-65 43 47 hem
0370-37 78 16 arbete
070-673 09 05 mobil
gottlieb.x.granberg@varnamo.se

Stefan Widerberg (C),1:e vice ordförande
Getterslid 330 17 Rydholm
0370-65 44 69 hem
0372-408 00
073-064 43 05

Ulla Gradeen (S), 2:e vice ordförande
Värnamo
0370-37 71 01 arbete
070-568 83 45 mobil
ulla.gradeen@varnamo.se

Övriga ledamöter

Camilla Rinaldo Miller (KD)

Pär AJ Perssoon (S)

Ersättare

Margareta Nyberg (M)
HansGöran Johansson (C)
Patrik Ekvall (KD)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)
Anders Ferngren (S)

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut