Protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder som regel första och tredje tisdagen i månaden. Protokollen blir tillgängliga på denna sida först sedan de justerats.  

Kommunstyrelsens ledamöter utgör också budgetberedning.

Granskad 2017-05-17
av Riitta Andersson

Skriv ut