Medborgarförvaltningen

Medborgarförvaltningen arbetar med frågor som hör till medborgarnämnden och inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, integration, fritidsverksamhet samt arbetsmarknadsåtgärder.

Förvaltningsstaben inom medborgarförvaltningen

Kvalitetsutvecklare
Noah Anagbonu

Nämndsekreteriat
Louise Malmström

IT- och systemansvar
Siv Harrysson
Helena Svensson

Ekonomifrågor
Magnus Sandgrehn
Anders Eriksson

Personalfrågor
Jenny-Ann Engstrand

Reception​
Pia Frisk
Gunnel Ljungkvist
Birgitta Magnusson
Daniel Bengtsson

Administrativ assistent
Ann-Christine Svensson

Medborgarförvaltningens sektioner

Arbete och välfärd
Vuxensektion
Barn- och ungdomssektion
Integration- och fritidssektion

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut