Inkomna medborgarförslag

Här publiceras alla inkomna medborgarförslag.

Utredning och beslut

Inkomna medborgarförslag behandlas på kommunfullmäktiges sammanträden. När medborgarförslaget har behandlats av kommunfullmäktige lämnas det vidare till förvaltningen för utredning. Utredningstiden beror på förslagets omfattning. Efter utredning fattas beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och beslutet publiceras här ungefär en vecka efter sammanträdet.

2017

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2016

November

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Granskad 2017-06-30
av Ingela Zander

Skriv ut