Bors skola

Utemiljön vid Bors högstadieskola

Hur vill du att framtidens utemiljö vid högstadieskolan i Bor ska se ut? Värnamo kommun gör en stor satsning för att förbättra miljön omkring skolan och vi vill att du som bor i Bor är med och bestämmer.

Framtidens utemiljö vid högstadieskolan i Bor

3,5 miljoner finns avsatta för satsningen på utemiljön vid högstadieskolan i Bor och det är medborgarna i Bor som ska komma med önskemål om vad man önskar i sitt närområde.

Önskemålen kommer sedan att bearbetas av en grupp, tjänstepersoner från kommunen och konsulter, till tre förslag. Förslagen kommer sedan att presenteras för medborgarna som får möjlighet att rösta fram ett vinnande förslag.

Våren 2018 är det sedan tänkt att spaden ska sättas i jorden.

Senast 1 mars vill vi ha era idéer

Nu är det ni som bor i Bor som har bollen. Fundera på egen hand eller samlas några stycken och spåna idéer. Om ni vill, så kommer vi gärna till träffen och svarar på frågor.

Senast 1 mars vill vi ha era idéer. Skicka dem till utveckling@varnamo.se.

Här redovisar vi förslag och idéer efter hand som de kommer till oss.

Faktaruta: Medborgarbudget är en metod där utgångspunkten är att avsätta resurser till ett område som medborgarna känner närhet och engagemang för och låta invånarna vara med och prioritera hur resurserna ska användas.

Process för medborgarbudget.

Process för medborgarbudget. Klicka på bilden för att zooma.

Informationsmöte om medborgarbudget i Bor.

Det var fullsatt i klassrummet i Bor skola när Värnamo kommun informerade om medborgarbudget.

Granskad 2017-01-25
av Anita Johansson

Skriv ut