Medborgarbudget

Syftet med medborgarbudget är att öka delaktighet och inflytande för kommuninvånaren i närmiljön, för nära beslut och påverkan.

I budgeten för 2017 avsätts 3,5 miljoner kronor i en medborgarbudget till utemiljö vid och omkring Bors skola

Det aktiva arbetet startar under 2017.

Granskad 2017-01-25
av Anita Johansson

Skriv ut