Landsbygdsdialog

LandsbygdsdialogWord är en av de sätt som medborgare i Värnamo kommun inbjuds till delaktighet och dialog. Syftet är att fånga upp synpunkter och möjligheter till ett gemensamt utvecklingsarbete på 16 orter i kommunen.

 

Ett av Värnamos kommunövergripande mål är Delaktighet - Att medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling. Värnamo kommun vill kommunicera och återkoppla vilken kvalitet som levereras i de tjänster och service som ges i verksamheterna. Medborgare ska ha möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna. Invånarna i berörda orter ska känna sig delaktiga, och kunna påverka utvecklingen av sin ort. Kommunen vill föra dialog om vilken roll Värnamo kommun kan ha i det arbetet.


Resultatet av konceptet Landsbygdsdialog utvärderas med två enkätfrågor:


Hur nöjd är du med Landsbygdsdialog som forum för er ort att ta fram förslag och samtala om hur ni vill utveckla er ort? Resultat: 7,6 (skala 0-10)


Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? Resultat: 5,3 (skala 0-10)

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut