Landsbygdsdialog

Landsbygdsdialog finns för att medborgare i Värnamo kommun ska få tillfällen till att känna sig delaktiga och för att kunna föra en dialog om utvecklingen av deras ort. Syftet är att få in synpunkter och möjligheter till ett gemensamt utvecklingsarbete på olika orter i kommunen.

Dialogen sker i fyra delar.

  1. Inför utvecklingsdialogen skickas inbjudan ut och det skapas underlag för varje ort. Ortsborna får besvara ett frågeformulär om vilka ämnen som de vill samtala kring.
  2. Tjänstemännen från de olika verksamheterna som berördes av svaren i frågeformuläret deltar i mötet på orten där en dialog hålls.
  3. Sedan anordnas ett nytt möte där kommunstyrelsens ordförande är värd. Där informeras det om vad som har hänt sedan senast samt om kommunens planer framöver.
  4. Därefter sker en uppföljning där en arbetsgrupp beslutar om insatser, tur i byn, fördelning av medel och förslag till förbättring.

Mål

Ett av våra kommunövergripande mål är delaktighet. Vi vill att medborgare och medarbetare ska känna sig delaktiga i det som händer i kommunen. Därför ger vi dem möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna och utvecklingen av sin ort. Vi vill även berätta och återkoppla om vilken roll vi har i arbetet samt vilken kvalitet som levereras i de tjänster och service som ges i verksamheterna.

Delta i landsbygdsdialogen

Under en fyra årscykel genomförs landsbygdsdialog på 16 olika orter i kommunen. På så sätt återkommer dialogen med jämna mellanrum till orterna. I fjol hölls det i Gällaryd, Ohs, Nydala och Fryele.

Nedan visas orter och datum för förbättringsvandring och utvecklingsdialog i år och de nästkommande två åren.


År

Ort

Förbättringsvandring

Utvecklingsdialog

2017

Lanna

18 januari

16 februari


Hörle

15 mars

19 april


Bredaryd

13 september

18 oktober


Forsheda

8 november

6 december

2018

Kärda

januari

februari


Åminne

mars

april


Hånger

september

oktober


Dannäs

november

december

2019

Horda

januari

februari


Rydaholm

mars

april


Bor

september

oktober


Tånnö

november

december

Granskad 2017-05-04
av Selma Rizvanovic

Skriv ut