Lämna synpunkter

Vi tycker det är viktigt att få veta vad du som kommuninvånare tycker om vår verksamhet och service. Dina synpunkter är värdefulla för oss och både positiv och negativ kritik hjälper oss att bli bättre.

Så hanterar vi dina synpunkter

Alla synpunkter registreras och behandlas av den förvaltning som ansvarar för frågan. Om du uppger namn och adress får du svar inom två veckor.

Du får självklart lämna synpunkter även om du vill vara anonym.

Vilken verksamhet gäller det?

Avfall och återvinning

Bygga, bo och miljö

Företagande och etableringar

Individ- och familjeomsorg

Kultur, bibliotek  

Näringsliv och utveckling

Räddningstjänst

Skola, barnomsorg

Socialtjänst - ekonomiskt bistånd, missbruk, barn, familj

Trafik, gator och parkering

Vatten och avlopp

Äldre- och funktionshinderomsorg

Annat

Felanmälan

Här kan du felanmäla ärenden som gällerlänk till annan webbplats:

  • Fritidsanläggningar
  • Gator och torg
  • Gatubelysning
  • Klotter
  • Lekplatser
  • Parker och planteringar
  • Renhållning och snöröjning
  • Skog och natur
  • Sophämtning och avfall
  • Vatten och avlopp (VA)

 

Det går också bra att skicka e-post till:
kommunen@varnamo.se

Granskad 2017-08-07
av Ingela Zander

Skriv ut