Dialog och synpunkter

Varje dag fattar kommunen beslut som kan påverka dig. Det kan handla om ditt bostadsområde eller ditt barns skola. Här kan du läsa hur du kan engagera dig i beslut som tas

Kontakt med enskild politiker

Om det är något du tycker ska åtgärdas eller förändras kan du som kommuninvånare ta direkt och personlig kontakt med en enskild politiker och be honom eller henne att föra fram din fråga. Det är därefter politikerns uppgift och ansvar att se till frågan behandlas på korrekt sätt.

Du hittar kontaktuppgifter till politikerna under respektive nämnd och styrelse.

Kontakt med en nämnd eller en förvaltning

Du kan också välja att vända dig med din undran eller synpunkt direkt till den nämnd som har just det ansvarsområdet. Ibland kan det vara smidigt att kontakta den förvaltning som hanterar det aktuella ämnesområdet. I tjänstemännens arbetsuppgifter ligger bland annat att svara på frågor och upplysa medborgare.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut