Banner Överiktsplan

På gång

Här kan man läsa om vad som är på gång för stunden i arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen för Värnamo kommun. 

Pågående arbete

augusti 2017

Välkomna!

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan går hösten 2017 in i en ny fas. Vi kommer därför att under några höstkvällar informera om det planförslag som tagits fram. Planförslaget är ännu ett förslag och möjlighet finns att vara med och påverka det under kommande samråd och utställning.

Vi tror och hoppas att du vill komma och ta del av de tankar som översiktsplanen föreslår att kommunen ska utvecklas efter. Ambitionen är att dessa informationstillfällen kommer ge en ökad insikt och kunskap om samhällsplanering och om planförslaget. Vi gör detta med förhoppning om att ge en ökad möjlighet och vilja att lämna synpunkter under planens samråds- och utställningsperiod. Synpunkter som ska påverka planförslaget till det bättre och därmed en bättre utveckling av kommunen.

Under informationstillfällena vill vi väcka diskussion och eftertanke kring samhällsbyggnadsfrågor såsom hur ska vi möta den befolkningsökning som kommunen står inför, - ska vi bygga tätare? på höjden? i parken? på landsbygden? på jordbruksmarken? vid vattnet?

Vi planerar att komma ut till Rydaholm, Bor, Forsheda och Bredaryd. I Värnamo kommer vi att anordna två informationstillfällen. Håll utskick här och i tidningen så återkommer vi med mer information om var och när vi kommer ut.

Vi ses i höst!

 

 

 

mars 2015 

Vi befinner oss i det inledande skedet i översiktsplanprocessen. Det pågår ett arbete med att ta fram aktuellt planeringsunderlag och plan­förslag inför samråd

Granskad 2017-09-01
av Christin Granberg

Skriv ut