Förslag för Refugen 1

Förslag till detaljplan för fastigheten Refugen 1
(söder om korsningen E4 och väg 27) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att skapa möjligheter till en annan markanvändning av det område som tidigare använts som rastplats av Trafikverket. Med hänsyn till områdets ytterst strategiska läge i korsningen E4 och väg 27 ska användningen i huvudsak vara kopplad till trafik/resenärer på dessa vägar med intentionen att skapa ett intressant och givande stopp. Planen ger möjlighet till bebyggelse i upp till åtta våningar, varför även användningsbestämmelsen Kontor föreslås för byggrättsområdet mot E4. Planens syftar även till att utöka möjligheterna för hotellet att expandera med ytterligare en våning och utökad byggrätt.

 

Samrådsversion av plankartan

Plankarta - Samrådshandling

Planens process

Planen har vunnit laga kraft. Inom kort kommer planhandlingar kunna hämtas från webbplatsen.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-04-06
av Frida Fälth

Skriv ut