Förslag för Lanna 1:100

Förslag till detaljplan för fastigheten Lanna 1:100 med flera (Baby Björn) i Lanna samhälle

Planförslaget syfte är att möjliggöra för befintlig industri att kunna expandera.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-01
av Christin Granberg

Skriv ut