Förslag för Läkaren 2

Förslag till detaljplan för fastigheten Läkaren 2 med flera (Silkesvägen-Doktorsgatan) i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra för att befintlig vårdinrättning kan expandera sin verksamhet samt att möjliggöra för att allmän linjetrafik kan köras mellan Silkesvägen och Doktorsgatan. 

Planens process

Planen har varit ute på samråd och granskning. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan antas av kommunfullmäktige. Kommunen arbetar för att planen antas våren 2017.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-10
av Frida Fälth

Skriv ut