Förslag för Läkaren 2

Förslag till detaljplan för fastigheten Läkaren 2 med flera (Silkesvägen-Doktorsgatan) i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra för att befintlig vårdinrättning kan expandera sin verksamhet samt att möjliggöra för att allmän linjetrafik kan köras mellan Silkesvägen och Doktorsgatan. 

Planens process

Planen har varit ute på samråd och granskning. Planen har även blivit antagen den 23 februari 2017 i kommunfullmäktige. Se kommunens anslagstavla för mer information. Kommunens anslagstavla

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-03-03
av Frida Fälth

Skriv ut