Förslag för Distributören 1

Förslag till detaljplan för fastigheten Distributören 1 med flera (Speditörvägen) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för befintlig industri att expandera.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av samhällsbyggnadsnämnden. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-27
av Frida Fälth

Skriv ut