Pågående detaljplaner och planprogram och planprogram

Här kan du läsa om förslag till detaljplaner och planprogram i Värnamo kommun som är under arbete. Här finns även information om hur långt ett planuppdrag har kommit i planprocessen liksom om man kan lämna in synpunkter. 

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på de planförslag som just nu är ute på samråd eller granskning. I listan nedan är planer uppräknade som är ute på samråd eller granskning.

På planförslagets egna webbsida finner du handlingar. Till och med angivet sista datum kan skriftliga synpunkter lämnas till kommunen.

Interaktiv webbkarta

I kartan nedan kan man gå in och se de planprograms- och detaljplaneuppdrag som är under arbete.

Karta över pågående detaljplaner

Större karta (öppnas i ny flik)


Granskad 2017-03-09
av Frida Fälth

Skriv ut