Tobak

Tobakslagen har funnits sedan 1993. Den har sedan den infördes ändrats och skärpts flera gånger. Syftet med tobakslagen är bland annat att minska den passiva rökningen och att förhindra att unga människor börjar röka.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som har tillsynsansvar när det gäller försäljning av tobak samt bestämmelser om rökning i lokaler.

Tobakslagen

Rökning är förbjuden i lokaler för barnomsorg, skola och liknande. Förbudet gäller också på skolgårdar. Rökförbud råder i alla lokaler för hälso- och sjukvård, inklusive väntrum och hissar. Det är förbjudet att röka i gemensamhetslokaler, till exempel gallerior, butiker, teatrar, konsertlokaler, frisersalonger, idrottsevenemang inomhus samt gemensamma ytor i hotell, pensionat och liknande.

Sedan 1 juni 2005 är det också förbjudet att röka i serveringar och restauranger.

I vissa fall kan särskilda rökrum avsättas under förutsättning att röken inte påverkar de ytor som ska vara rökfria. För rökrum i restauranger finns särskilda regler, bland annat att ingen servering får ske i rökrummen och att man inte får ta med sig något att äta eller dricka till rökrummet.

En av anledningarna till rökförbud är att passiv rökning är en hälsorisk. Man har också velat öka tillgängligheten för allergiker, astmatiker och andra känsliga personer. Ytterligare ett skäl till rökförbudet på serveringar är att det är viktigt att ungdomar har tillgång till rökfria lokaler för att de inte ska bli lockade att börja röka.

Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen över bestämmelserna i tobakslagen.

Granskad 2017-02-16
av Ingela Zander

Skriv ut