Vedeldning

Vedeldning, framförallt i tätorter, kan vara ett problem. I första hand drabbas astmatiker och de som lider av luftrörs- och andningsbesvär men också nedsmutsning från vedeldning kan ibland upplevas som störande.

Utsläpp

Vedeldning orsakar förhållandevis stora utsläpp av hälsoskadliga ämnen, rökgaserna innehåller bland annat en del cancerframkallande ämnen.

Större delen av utsläppen beror på ofullständig förbränning i gamla vedpannor och så kallade kombipannor dit ingen, eller en för liten ackumulatortank är kopplad. Vid utbyte av en gammal panna mot en ny miljögodkänd panna med ackumulatortank kan utsläppen i vissa fall minskas med ända upp till 90 procent.

Om eldningen blir störande

Om det blir olägenheter på grund av din vedeldning kan samhällsbyggnadsförvaltnignen ställa krav på hur eldningen ska gå till eller till och med förbjuda vedeldningen om det krävs för att olägenheten ska upphöra.

Råd om eldningPDF kan du läsa om vad du ska tänka på för att vedeldning skall fungera på bästa sätt.

Anmäl ändring av eldstad och rökkanal

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen innan du gör några åtgärder som har med eldstad, rökkanal eller skorsten att göra. Som regel måste du göra en bygganmälan vid ändringar i eldstad eller rökkanal.

Granskad 2016-12-20
av Christin Granberg

Skriv ut