Djur som inte är sällskapsdjur

Om du vill ha häst, ko, gris, får, get, orm eller fjäderfä; till exempel höns, ankor eller gäss inom område med detaljplan måste du ha tillstånd till detta. Anledningen till att det krävs tillstånd är att djuren inte ska orsaka problem för närboende.

Tillstånd för detta söks hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek

Skriv ut