Laganstråket

Med utgångspunkt ur helhetsförslag på Laganstråket, ska åtgärder genomföras för att lyfta Laganstråket från Ljusseveka i norr till Osudden i söder.

I februari 2016 beslutades det att kommunen ska prioritera och genomföra åtgärder för att lyfta Laganstråket med utgångspunkt ur utredningen Laganstråket - ett vattenrum genom centrala Värnamo.

Utredningen redovisar ett översiktligt och samordnat utvecklingsförslag för å-rummet som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde. Med andra ord är utredningen ett underlag för framtida planer, projekt,skötsel och åtgärder som ska genomföras längs med Lagan (mellan Ljussevekaleden - Osudden). Läs utredningen under Mer information.

Har du frågor kring prioritering och genomförande av projekt Laganstråket, svarar Frida och Joakim gärna på dem.

Pågående åtgärder

Åtgärd

Status

Bänkarnas stad

Bänk 1 maj-17

Åkroken - högtillgängligt stråk (LONA-projekt)

etapp 1 våren-17

Skateparken

invigning våren-17

Planeringsuppdrag Osudden (badplats och småbåtshamn)

påbörjat 2016

Utplanering av muddringsmassor vid hundbad Osudden

Sker våren-17

Utegym Tinas ö

Sker våren-17

 

Färdiga och fortlöpande åtgärder

Åtgärd

Status


Standardbänkar och campingbord, Osuddenrundan

Färdigställt 2015


Grillhus söder om järnvägen

Färdigställt 2015


Fiskens dag 2016

Färdigställt 2016


Muddring Lagansutmynning + småbåtshamn

Färdigställt 2016
Kontinuerlig röjning längsmed Lagan

Fortlöpande 

Granskad 2017-02-08
av Frida Fälth

Skriv ut