Bredbandsbidrag

Värnamo kommun erbjuder bidrag för bredbandsanslutning via fiber. Här kan du se vilka villkor som gäller.

Vem kan söka?

Privatpersoner och hushåll inom Värnamo kommun som efter 1 januari 2012 anslutit bredband/fibernät till fastigheten kan söka bidrag. Ansökan ska ha inkommit senast 12 månader efter att anslutningen gjorts. 

Bidragets storlek

För att kunna få bidrag måste kostnaden för fastighetens anslutning vara minst 10 000 kr.

  1. För fastigheter där anslutningskostnaden är 10 000-30 000 kr är bidraget  50 procent av kostnaden som överstiger 10 000 kr.
  2. För fastigheter där anslutningskostnaden överstiger 30 000 kr är bidraget 10 000 kr.

Bidraget fördelas i den ordning som ansökningarna kommer in till kommunen.

Hur länge kommer bidraget att finnas?

Bidraget är lokalt beslutat av politiker i Värnamo kommun. Det finns en tydlig politisk vilja att underlätta för utbyggnad av bredband. I nuläget finns det inga tecken som tyder på att detta kommer att förändras.

Hur söker jag bidraget?

Fyll i blanketten ansökan om bidrag till bredbandsanslutningPDF och skicka den med bilagor till:

Värnamo kommun
Utvecklingsavdelningen
331 83 Värnamo

Märk kuvertet: Bredbandsstöd

Ansökan ska ha inkommit senast 12 månader efter att anslutningen gjorts. Ansökningarna kommer att behandlas i den ordning de inkommer till kommunen.

Bidraget betalas normalt ut inom tre veckor från det datum ansökan inkommit, under förutsättning att blanketten är korrekt ifylld och att övriga handlingar bifogats ansökan.

Granskad 2017-02-06
av Anita Johansson

Skriv ut