Sotningsjournal

Om du har dispens för att sota själv eller låta annan behörig sotare göra detta så ska du journalföra utförda sotningar (egna eller av annan behörig sotare).

Vid brandskyddskontrollen ska denna visas upp för brandskyddskontrollanten.

Granskad 2017-01-01
av Maria Kauppinen

Skriv ut