Värnamo

Intresset för tomter i Värnamo tätort har varit så stort att vi i nuläget inte har några tomter att erbjuda.

Villatomterna på Ekenhaga handelsträdgård är fördelade och byggnation pågår på flera tomter.

Under året planerar vi att göra en ny fördelning bland nyanmälda i tomtkön för de tomter som återlämnats.

Nästa område för villatomter blir i kvarteret Draken. Vi hoppas kunna fördela dessa tomter under första halvåret 2017 och möjliggöra byggstart under andra halvåret. En förutsättning för detta är att förslaget till ny detaljplan antas och vinner laga kraft

Länk till sidan om förslag till detaljplan för Draken 1 m fl.

 

Karta över bostadsområden med lediga tomter i Värnamo

 

 

 

 

Granskad 2017-04-12
av Peter Ringberg

Skriv ut