Kompostering av hushållsavfall

Du återvinner dina hushållssopor genom att kompostera. Kompostering är naturens eget sätt att återvinna dött material till näringsrik mylla med hjälp av mikroorganismer, smådjur och maskar.

I Värnamo kommun är det tillåtet att utan anmälan kompostera trädgårdsavfall och vegetabiliskt köksavfall som inte är tillagat eller värmebehandlat.

Kompostera matavfall

Vill du kompostera matavfall (kött, fisk, värmebehandlad mat) måste du lämna in en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Komposteringen måste då ske i skadedjurssäker isolerad kompostbehållare (varmkompost).

När du komposterar matavfall i en skadedjurssäker och isolerad kompostbehållare som är godkänd av samhällsbyggnadsnämnden och åtar dig att inte lägga matavfall i sopkärlet kan du ansöka om sänkt avfallsagift (200 kr/år) samt begära om förlängt sophämtningsintervall.

Kompostera latrin

Du som vill kompostera latrin måste anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek

Skriv ut