Avfall och återvinning

Varje inköp du gör påverkar miljön på andra delar av vår jord, ofta i Asien, eftersom det här som merparten av våra varor tillverkas. När en ny produkt tillverkas släpps koldioxid ut. Ytterligare koldioxidutsläpp blir det när varan transporteras till Sverige samt när den slutligen används. 

Dina inköp idag blir dina sopor i morgon... För miljöns bästa måste vi försöka att minska våra avfallsmängder. Det kan vi göra genom att dra ner på våra inköp och vårda och reparera våra saker. Viktiga råvaror som olja, metaller och mineral på vårt klot håller på att ta slut. Blandade sopor är ett stort miljöproblem men sorterade sopor är användbara resurser.  Handla sopklokt!

Avfallet kan komma till nytta... Ett rent insamlat material är en värdefull råvara som kan användas på nytt i tillverkningsledet. Genom att sortera material i rena fraktioner vid kommunens återvinningscentraler (eller förpackningsinsamlingens återvinningsstationer) bidrar du till att naturresurser sparas. Det är t ex 20 gånger så energisnålt att återvinna aluminium som att nyframställa aluminium ur bergarten bauxit.   

Avfall kan ställa till med stor skada... Att allt brinner är en ohållbar slogan. Att lägga återvinningsbart material i sopkärlet eller lägga det i återvinningscentralens container för brännbart är slöseri med resurser, eftersom det bara ger energi en gång. Dessutom måste den farliga askan deponeras. Om en återvinningsbar eller brännbar produkt läggs på deponi kommer den aldrig till nytta igen. Allra värst är det om farliga ämnen slängs i soppåsen eller i avloppet, då skadar det bara närmiljön och oss själva. 

Gör en insats för miljön...  De saker du inte inhandlar behöver du inte heller göra dig av med. Men om du ändå måste är du välkommen och sortera på våra  återvinningscentraler.


Ordinarie öppettider


Stomsjö

Rydaholm

Bredaryd

Måndag

7.00-18.45

stängt

stängt

Tisdag

7.00-16.00

stängt

12.00-18.00

Onsdag

7.00-16.00

12.00-18.00

stängt

Torsdag

7.00-16.00

stängt

stängt

Fredag

7.00-16.00

stängt

stängt

Lördag udda vecka

8.00-12.45

9.00-12.00

stängt

Lördag jämn vecka

8.00-12.45

stängt

9.00-12.00

Söndag, helger och aftnar*

stängt

stängt

stängt





När hämtas mina sopor?

På Sandahls Entreprenads hemsida finns överskådlig information om soptömningsdagar samt eventuella avvikelser i samband med helger. Gör gärna en markering i almanackan när det är det dags att rulla ut kärlet för tömning, så att du inte glömmer.

Frågor om sortering

I länkrutan till höger finns en sorteringsguide A-Ö som hjälp på vägen. Långt ifrån allt finns med - men ganska mycket ändå... Du kan också ringa. Du når våra återvinningsanläggningar med ett gemensamt telefonnummer
tel 0370-37 71 86. Du kan också skicka e-post avg@varnamo.se 

Granskad 2017-02-24
av Birgitta Andersson

Skriv ut